Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

editio princeps – význam cudzieho slova

prvé vydanie