Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eféb – význam cudzieho slova

starogrécky bojaschopný mládenec