Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

efúzia - význam cudzieho slova

výtok plynu malým otvorom, unikanie; výlev lávy