Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

efúziometer – význam cudzieho slova

prístroj na meranie hustoty plynov