Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

efúziometer - význam cudzieho slova

prístroj na meranie hustoty plynov