Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

efeméra – význam cudzieho slova

prchavá vec, dielo prchavej hodnoty; krátkodobá horúčka; živočích podenka; jednoročná rastlina s veľmi krátkym vegetačným obdobím