Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

efemérny – význam cudzieho slova

pominuteľný, prchavý, éterický, krátkodobý