Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

efuzérny - význam cudzieho slova

márnotratný