Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

efuzérny – význam cudzieho slova

márnotratný