Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

egalitárstvo, egalitarizmus - význam cudzieho slova

rovnostárstvo