Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

egalitárstvo, egalitarizmus – význam cudzieho slova

rovnostárstvo