Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

egalizácia – význam cudzieho slova

vyrovnanie, zrovnanie na rovnakú úroveň; úprava tučnosti mlieka na požadovaný obsah tuku