Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

egocentrický – význam cudzieho slova

zdôrazňujúci vlastné ja, sebecký, zameraný na seba