Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

egutácia – význam cudzieho slova

pôsobenie kvapkajúcej vody na steny jaskýň, ich rozrušovanie vodou