Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

egyptológia – význam cudzieho slova

veda zaoberajúca sa jazykom, históriou a kultúrou starých Egypťanov