Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eidológia - význam cudzieho slova

učenie o formách a typoch ľudského vedomia