Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eklézia – význam cudzieho slova

zhromaždenie občanov v antickom Grécku; bohoslužba raných kresťanov; katolícka alebo iná kresťanská cirkev