Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekofyziológia - význam cudzieho slova

odbor zaoberajúci sa skúmaním vonkajších vplyvov na organizmy