Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekoklimatológia - význam cudzieho slova

náuka o vzájomných vzťahoch medzi podnebím a potrebami živých organizmov