Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekológia - význam cudzieho slova

náuka o vzájomných vzťahoch organizmov, štúdium vzťahov medzi živým organizmom a prostredím; vedný odbor skúmajúci životné prostredie