Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekologizácia – význam cudzieho slova

znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie; vnášanie ekologického aspektu do materiálnej ľudskej činnosti a do myslenia a chovania ľudí