Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekomorfóza – význam cudzieho slova

odchýlka v tvare orgánu alebo organizmov vyvolaná prostredím