Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekomorfóza - význam cudzieho slova

odchýlka v tvare orgánu alebo organizmov vyvolaná prostredím