Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekonómia – význam cudzieho slova

hospodárstvo; hospodárnosť, úspornosť, dobré hospodárenie