Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekonomizér - význam cudzieho slova

predhrievač kvapalín a plynov