Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekonomizér – význam cudzieho slova

predhrievač kvapalín a plynov