Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekotón – význam cudzieho slova

hraničná časť medzi dvomi biocenózami, napr. okraj lesa; prechodné pásmo medzi rastlinnými alebo živočíšnymi spoločenstvami