Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ektómia – význam cudzieho slova

vybratie, vyrezanie lekárom