Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ektodaktýlia – význam cudzieho slova

vrodené chýbanie prsta alebo jeho článku