Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekuména – význam cudzieho slova

ľuďmi obývaná časť Zeme zmenená činnosťou človeka; združenie príslušníkov rôznych cirkví usilujúcich o prekonanie rozdielov vo viere