Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekumenický – význam cudzieho slova

všeobecný, svetový; týkajúci sa všetkých kresťanských cirkví, zjednocujúci tieto cirkve