Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekvestrický - význam cudzieho slova

jazdecký (na koni)