Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekvestrický – význam cudzieho slova

jazdecký (na koni)