Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekvidistantný - význam cudzieho slova

zachovávajúci konštantnú vzdialenosť