Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekvidistantný – význam cudzieho slova

zachovávajúci konštantnú vzdialenosť