Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekvivalent elektrochemický – význam cudzieho slova

množstvo látky vylúčené z roztoku pri elektrolýze jednotkovým elektrickým nábojom