Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekvivalentný – význam cudzieho slova

rovnocenný, rovnaký, s rovnakým účinkom alebo platnosťou, náhradný