Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekvivokácia – význam cudzieho slova

dvojzmyselnosť alebo viaczmyselnosť slov