Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekvivokácia - význam cudzieho slova

dvojzmyselnosť alebo viaczmyselnosť slov