Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elácia - význam cudzieho slova

spôsob vyjadrovania vysokej miery vlastnosti