Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elácia – význam cudzieho slova

spôsob vyjadrovania vysokej miery vlastnosti