Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elév – význam cudzieho slova

žiak, čakateľ na miesto, odchovanec