Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elízia, elize - význam cudzieho slova

vypustenie hlásky, najčastejšie na konci slova