Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elízia, elize – význam cudzieho slova

vypustenie hlásky, najčastejšie na konci slova