Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elúcia - význam cudzieho slova

vylúhovanie, premývanie látok