Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elúcia – význam cudzieho slova

vylúhovanie, premývanie látok