Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elúvium - význam cudzieho slova

zvetralá hornina ležiaca na mieste svojho vzniku, regolit