Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elaborát – význam cudzieho slova

písomne vypracovaný návrh, úloha, námet a pod.