Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elaborát - význam cudzieho slova

písomne vypracovaný návrh, úloha, námet a pod.