Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elasticita, elastičnosť - význam cudzieho slova

ohybnosť, pružnosť