Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elasticita, elastičnosť – význam cudzieho slova

ohybnosť, pružnosť