Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elastomér - význam cudzieho slova

makromolekulová látka veľmi pružná pri normálnej teplote, napr. kaučuk, rýchlo nadobúdajúca pôvodné rozmery