Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eldorádo – význam cudzieho slova

bájna krajina blahobytu a hojnosti; v prenesenom zmysle krajina hojnosti a blahobytu, vytúžený cieľ