Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektróda – význam cudzieho slova

vodič, ktorým prechádza elektrický prúd do iného prostredia