Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrifikácia - význam cudzieho slova

rozširovanie elektrickej rozvodnej siete