Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrifikácia – význam cudzieho slova

rozširovanie elektrickej rozvodnej siete