Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektroanalgézia – význam cudzieho slova

znecitlivenie elektrickým prúdom