Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektroanalgézia - význam cudzieho slova

znecitlivenie elektrickým prúdom