Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektroanestézia – význam cudzieho slova

celkové znecitlivenie pacienta elektrickým prúdom prechádzajúcim centrálnym nervovým systémom