Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektroforéza – význam cudzieho slova

pohyb častíc v elektrickom poli; fyzikálno-chemické oddeľovanie na základe pohybu častíc v homogénnom elektrickom poli