Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrofyziológia - význam cudzieho slova

náuka o pôsobení elektrických javov a elektrického prúdu na živé organizmy