Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrokardiostimulátor - význam cudzieho slova

prístroj na elektrické dráždenie srdcového svalu