Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrokryštalizácia – význam cudzieho slova

vylučovanie kovov na elektródach