Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrolýza - význam cudzieho slova

rozklad chenmických látok pôsobením jednosmerného elektrického prúdu