Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektromasáž – význam cudzieho slova

masáž pomocou elektrického prúdu