Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektromasáž - význam cudzieho slova

masáž pomocou elektrického prúdu